ΝΕΜΕΑ

DCF 1.0

Πολλές είναι οι αναφορές της μυθολογίας για την περιοχή της Νεμέας.

Ο πρώτος άθλος του Ηρακλή έγινε στην Νεμέα με το περίφημο λιοντάρι.

Στην περιοχή ευδοκιμεί  το μοναδικό στον κόσμο Αγιωργίτικο αμπέλι από το οποίο παράγεται  ο  βαθυπόρφυρος ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) Αγιωργίτικος οίνος γνωστός από την αρχαιότητα ως Φλιάσιος οίνος.